- Khảo sát, tư vấn, thiết kế hệ thống thiết bị ứng cứu tràn dầu trên sông, cảng, biển.

- Lắp đặt và đào tạo sử dụng thiết bị ứng cứu dầu tràn trên sông, cảng, biển.

- Khảo sát và tư vấn xử lý sự cố tràn vãi dầu và hóa chất trên nền cứng, trên đất, cát, trên mặt nước hoặc lẫn trong nước thải nhà máy...

- Khảo sát, tư vấn và lắp đặt vật liệu chống trơn trượt (chống trượt ngã) cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giải pháp công nghệ và thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ (dò khí gas, dò khói, dò nhiệt, dò lửa) cho các công trình công nghiệp dầu khí, điện, viễn thông...

- Tổ chức các khóa đào tạo ứng cứu dầu tràn, ứng phó sự cố tràn dầu, huấn luyện định kỳ ứng phó dầu tràn, tập huấn xử lý tràn dầu Oil Spill Response Training Level 1, 2, 3.ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ